DOS Print
Virtuální tiskárna umožňující DOS programům tisknout na moderních tiskárnách, které neumožňují klasický znakový tisk. Dále umožňuje automatický převod do souboru PDF
Tato aplikace je vhodná na samostatné počítače.

Verze ke stažení

Stažená verze je plně funkční a volně k použití zdarma.

Instalační postup:
Program používá ke své činnosti zachytávání lokálního portu. Aby tato funkce fungovala dobře, je nutné, aby počítač měl aktivní síťové připojení. Co to znamená? Znamená to, že pokuď je počítač pernamentně zapojen v síti, bude vše pracovat bez problému.
Pro počítač, který není stále v síti (např. notebook), je nutné nainstalovat virtuální síťovou kartu.

Postup pro instalaci virtuální síťové karty:
    1. Otevřít "Ovládací panely" -> "Přidat hardware" a stisknout "Další"
    2. Vybrat položku "Ano, hardware již byl připojen" a stisknout "Další"
    3. Vybrat položku "Přidat nové hardwarové zařízení" a stisknout "Další"
    4. Vybrat položku "Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu" a stisknout "Další"
    5. Vybrat položku "Síťové adaptéry" a stisknout "Další"
    6. Vybrat položku "Microsoft Loopback Adapter" a stisknout "Další"
    7. Stisknout "Další"
    8. Stisknout "Dokončit"
    9. Otevřít "Ovládací panely" -> "Síťová připojení"
    10. Vybrat připojení s Microsoft Loopback Adaptérem a z menu (pravé tlačítko myši) otevřít "Vlastnosti"
    11. Zrušit zaškrtnutí "Upozornit v případě omezeného nebo žádného připojení" a stisknout "OK"

Samostná instalace programu je jednoduchá, stačí spustit instalační program a řídit se instrukcemi.

Po nainstalování je třeba spustit nastavovací program (Start -> Všechny programy -> DOS Printer -> Nastavení DOS Tiskárny), pomocí kterého naistalujete tiskárny.

Postup pro instalaci virtuální tiskárny:
    1. V menu zvolit volbu "Tiskárny" -> "Přidat"
    2. Vyplnit název tiskárny,... a stisknout "OK"
      např. Název="DOS Tisk", Sdílený název="DOSTISK" a název portu="Dostisk"
    3. Vybrat způsob přesměrování tisku a stisknout "Uložit"
    4. Označit vytvořenou tiskárnu v seznamu
    5. V menu zvolit volbu "Tiskárny" -> "Zachytit port..."
    6. Vybrat port a stisknout "Zachytit port..."

Po vytvoření tiskáren je třeba v DOS programech nastavit příslušné tiskárny